Nabídka výletu do zahraničí pro členy turistického kroužku

Sobota 28.9.2019   návštěva Legolandu v Německu

Cena za dítě 4-14 let celkem 1700 Kč, členové turistického kroužku (od 4.třídy) doplácí jen 1000 Kč

Pro případné dospělé zájemce z řad rodičů zájezd stojí 1999 Kč, děti do 3 let mají vstupné zdarma.

Cena v sobě obsahuje – autobusovou dopravu, vstupné na atrakce v Legoland Deutschland, služby průvodce cestovní kanceláře a cestovní pojištění

Nutné mít pas nebo dětskou občanku!!!

Odjezd brzo ráno z ČR a návrat v pozdních nočních hodinách.

Pozor v případě přihlášení – jedná se o zájezd CK a v případě, že dítě nevyjede, platí se stornopoplatky v plné výši zájezdu tj.1700 Kč!!!

 

————————————————————————————————————————

Přihláška:

Přihlašuji tímto svého syna/svou dceru na zájezd do Legolandu dne 28.9.2019.

Částku 1000 Kč v případě členství v turistickém kroužku uhradím ve dvou splátkách: do konce června 500 Kč, do 12.9. zbývajících 500 Kč.

Jméno dítěte:……………………………………………………………………………………………. třída:………………

Jsem si vědom(a), že se jedná o závaznou přihlášku na zájezd realizovaný CK a dítě musí mít platný cestovní doklad.

  • Rubriky
  • Archivy