Školní akademie 2019

V úterý 25.6.2019 proběhla v tělocvičně a prostorách Městského divadla školní akademie žáků ZŠ Lidická.
V 1.5 hodinovém pásmu se  představily všechny třídy školy. Střídala se vystoupení taneční, pěvecká, ale objevila se i  maňásková nebo baletní.
Vše se dětem moc povedlo a předvedly skvělá  vystoupení.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům a jejich  učitelům,  za  vynikající výkony, které na akademii podali. Mé poděkování patří také rodičům za krásnou  atmosféru, kterou svou přítomností vytvořili.

Žákům 9.A bych chtěla popřát úspěšný nástup na střední školy a nám všem přeji  slunečné a hlavně  pohodové léto

https://www.zonerama.com/ZSLidicka/Album/5411565

  • Rubriky
  • Archivy