Duhový let světem médií

Realizace: 1.9.2019-30.6.2020

Hlavním cílem projektu je cílený rozvoj mediální gramotnosti žáků. Zaměřit se na jejich znalosti, dovednosti a porozuměni, které jim umožní efektivní a bezpečné využívání médií, aby byli schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu sdělení a byli schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie, a také aby byli schopni lépe chránit sebe i své blízké před škodlivým a urážlivým obsahem.

Tento projekt připraví a odstartuje aktivity, které v průběhu docházky žáka na 2.st. ZŠ budou formovat jeho znalosti, dovednosti a porozumění a tím ho připraví na orientaci ve světě médií.

Základem je dobře zpracovaný školní vzdělávací program pro oblast mediální gramotnosti a připravený pedagogický sbor, který jej bude prakticky realizovat.

  • Rubriky
  • Archivy