projekt Letokruhy

Realizace 1.9.2019-31.10.2019

Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme přírodu? realizovaném v roce 2017 a Ptačí svět realizovaný v roce 2018. V tomto projektu se chceme zaměřit na oblast Ekosystém Les ­ seznámit žáky se stromy, jejich  rozdělením, jejich vývojem od semínka k dospělému stromu, zástupci v našem okolí, a jejich významem pro náš život. K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s Ekocentrem Zooparku Chomutov žáci absolvují zážitkové hodiny zaměřené na danou problematiku: Kaštánek vypráví pro I.st. a Letokruhy pro II.st.

 Ve škole pak na tyto programy navážeme výukou v  hodinách Člověk a jeho svět, přírodopis, český jazyk a literatura, výtvarná výchova a realizaci projektového dne.

Cílová skupina: žáci 2.­-4.ročníku 140 žáků

 

  • Rubriky
  • Archivy