ZŠ Lidická v novém školním roce

Během prázdnin probíhaly na naší škole intenzivní stavební práce, jejichž výsledkem  jsou nová  sociální zařízení a výmalba tříd  a chodby ve 2.patře. Na podzim by měla proběhnout rekonstrukce kotelny a podle výsledků výběrového řízení  modernizace odborných učeben přírodních věd ve 3.patře.

I v novém školním roce nás čeká bohatá projektová činnost, jíž se snažíme o komplexní rozvoj kompetencí a dovedností našich žáků. Do druhé poloviny vstupujeme s projektem Duhová škola 2018-2020 (Šablony II) v jehož rámci realizujeme např. doučování, čtenářské, matematické a badatelské kluby. V říjnu budeme dokončovat projekt Duhová škola v lese, díky němuž je pro 61 žáků  připraven ozdravný pobyt v Teplicko- Adršpašských skalách. Žáci 2.st. v rámci projektu Pochopením k toleranci a respektu 2019 navštíví Lidice, Terezín a Židovské muzeum v Praze. Pro děti 2.-4.tříd je připraven ve spolupráci se Zooparkem Chomutov  projekt Letokruhy. V oblasti primární prevence budeme dokončovat projekty Putování za zdravím a Stop závislostem 2019. Nově žáky 2.st. čeká projekt Duhový let světem médií z grantového programu nadace o2 zaměřený na mediální gramotnost.

I pro učitele je připravený v rámci grantového programu Erasmus+ projekt Zvyšování kvality jazykového vzdělávání v Duhové škole , díky němuž absolvují jazykové kurzy angličtiny a němčiny v zahraničí. Cílem tohoto projektu je nastartovat realizaci výukové metody CLIL v rámci běžných vyučovacích předmětů na 1. i 2.st. a zlepšit tak jazykové dovednosti žáků.

V oblasti finanční gramotnosti nás čeká na podzim dokončení projektu Škola odpovědného spotřebitele a pro žáky 4.tříd ve spolupráci s Českou spořitelnou projekt Abeceda peněz.

Pokračovat budeme i v zájmových aktivitách.  Pro členy turistického kroužku jsou připraveny například výlety do Prahy na výstavu robotů, návštěva Legolandu nebo Liberce.

Od září také připravujeme zahraniční  ozdravný pobyt, který proběhne v červnu v Itálii.

V  září převezmeme ocenění za 1.místo v Ústeckém kraji v soutěži Hejtmanův pohár, v říjnu budeme pro žáky a veřejnost organizovat akci ErasmusDays a takto bychom mohli pokračovat dál.

O zajímavých aktivitách a projektech vás budeme průběžně informovat.

Přejeme všem našim žákům , jejich rodičům i pedagogům  úspěšné vykročení do nového školního roku.

  • Rubriky
  • Archivy