Erasmus Day 10.10.2019 Erasmus v Duhové škole

Erasmus v Duhové škole  je název aktivity, kterou jsme se připojili ke  kampani Erasmus Days.

Ve dnech 10.10.-12.10.2019 probíhají již potřetí  tyto celoevropské akce #ErasmusDays, jejímž smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+ , a tím upoutat pozornost široké veřejnosti.  V rámci druhého ročníku v roce 2018 se  do kampaně zapojilo 23 zemí a mezi nimi i  Česká republika. Více informací o této kampani najdete zde: www.erasmusdays.eu

V rámci České republiky se v letošním roce realizovalo celkem 104 aktivit, z toho 7 ve školách Ústeckého kraje – dvě v Ústí nad Labem, jedna v Bílině , dvě v Mostě a dvě na Chomutovsku.

Naše škola se zapojila poprvé, protože poprvé realizujeme  projekt „Zvyšovaní kvality jazykového vzdělávání v Duhové škole „v rámci Erasmus+.

Naše škola projekt realizuje od  1.7.2019 . V jeho rámci naši učitelé vyjíždějí na jazykové kurzy do zahraničí. Našim cílem je zlepšení jazykových kompetencí učitelů,  díky kterému chceme zařazovat do výuky metodu CLIL (propojování cizího jazyka v běžných vyučovacích hodinách),  navázat  spolupráce s jinými zahraničními školami a do budoucna i  zajišťovat jazykové pobyty žáků v zahraničí.

Informace o programu Erasmus obdrželi naši žáci a rodiče dne 10.10. v rámci akce ErasmusDays.

Pro malé školáky byly připraveny soutěžní aktivity s metodou CLIL, pro starší pak povídání o cílech programu Erasmus a propojování metody CLIL a podpora čtenářství v cizích jazycích. Součástí byly i sportovní a výtvarné aktivity.

Pro dospělé účastníky byla připravena schůzka,  na níž mimo jiné obdrželi i informace o poslání programu Erasmus + a dozvěděli se od zapojených vyučujících o jeho konkrétním přínosu pro naši školu.

Erasmus Days jsou napříč Evropou chápány jako dny oslav tohoto programu a my jsme jej tak i pojali.

Těšíme se na další ročník v příštím roce.

  • Rubriky
  • Archivy