Duhová škola v lese – ozdravný pobyt

Ve dnech 7.10.-12.10.2019 jsme dokončili realizaci projektu Duhová škola v lese, v jehož rámci jsme z dotace Národního programu Životního prostředí zrealizovali dva ozdravné pobyty. V loňském roce na podzim to byl pobyt v ŠVP Žihle a nyní v termínu od 7.10.-12.10.2019 to byl pobyt v Pensionu Radvanice, okres Trutnov.

V průběhu výjezdu se podařilo splnit všechny výstupy  našeho ekologického programu.  Děti si užily nádhernou přírodu Teplicko Adršpašských skal. Trošku zlobilo počasí, ale nebylo zase nejhorší a děti mohly být neustále v přírodě, na čerstvém vzduchu.

Děkuji touto cestou všem členkám  pedagogického doprovodu za neustálou péči o děti a  také  za všechny ty kufry, které musely samy tahat do patra a z patra, protože jsme měli s sebou jen malé děti. Děkuji touto cestou i naší skvělé paní zdravotnici p.Šestákové za zdravotní dohled.

Doufám, že se dětem v přírodě líbilo.

Celý ozdravný pobyt s pestrými zážitky a intenzivním kontaktem s přírodou byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V současné době opět podáváme žádost na dotaci na ozdravný pobyt. Pokud nám projekt vyjde, mohlo by se zase příští podzim do školy v přírodě vyjet.

  • Rubriky
  • Archivy