Návštěva České národní banky

Žáky druhého stupně okouzlila zlatá 12 kilogramová cihla v podzemí ČNB. 

ZŠ Lidická se poslední zářijový a první říjnový pátek vydala na expozici:,, Lidé a peníze“ do České národní banky v Praze. Této expozice se zúčastnilo téměř 100 žáků. Cílem bylo seznámit žáky s historií peněz a vývojem centrální banky. Kromě unikátní druhé největší zlaté mince na světě o nominální hodnotě 100 000 000 Kč, kterou vydala ČNB k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny, žáci viděli exponáty vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Dále žáci získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systému. Seznámili se s ochranou bankovek, prohlédli si jejich ochranné prvky a za pomoci testovacího vybavení si prověřili pravost bankovek a ostatních cenin. Expozice probíhala v historickém trezoru v podzemí ČNB. Žáci si tak osvojili vědomosti ve finanční gramotnosti, kde měli také možnost potěžkat si zlatou cihlu nebo vidět pohromadě 500 miliónů korun. Celá exkurze byla součástí vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, které se v naší škole cíleně věnujeme.

Ing. Jarmila Kabourková

  • Rubriky
  • Archivy