Mgr. Jana Libovická obdržela další významné ocenění

V pátek 8.11. se konala v Litoměřicích konference k ekologické výchově, Kapradí 2019, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice. V letošním roce se jednalo již o 18.setkání škol a institucí Ústeckého kraje, které rozvíjí ekologickou výchovu.

Na konferenci KAPRADÍ se každoročně předává Cena Veroniky Svobodové za přínos v ekologické výchově. Cenou se vyjadřuje dík všem lidem, kteří s nadšením a zapálením, tak jako Veronika Svobodová, podporují nebo prakticky realizují jakékoli aktivity související s ekologickou výchovou, vzděláním a osvětou v Ústeckém kraji.

V letošním roce tuto cenu převzala naše paní učitelka Mgr. Jana Libovická, která v červnu obdržela také titul Ekoučitel roku 2018/2019.

K tomuto ocenění jí všichni blahopřejeme a děkujeme za její práci v oblasti environmentální výchovy.

  • Rubriky
  • Archivy