Převzali jsme pohár a diplom za 1.místo v kraji

Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

V loňském školním roce jsme se úspěšně zúčastnili již 5.ročníku Hejtmanova poháru a 6.11. jsme se v Praze na Staroměstské radnici, v krásném Brožíkově sále, účastnili ceremoniálu předávání cen za účasti radního hl.města Prahy p. Víta Šimrala, představitelů Asociace amatérských sportů ČR, která soutěž pořádá, a zástupců krajských úřadů a převzali jsme diplom za 1.místo, poukaz na 10000,- Kč a hlavně krásný skleněný pohár pro nejlepší krajskou školu.

Úspěch v soutěži je dílem celé školy, protože do plnění opičí dráhy a řady dalších rozmanitých úkolů se zapojili nejen všichni žáci, ale také učitelé.

Díky patří všem, kteří zabojovali a přispěli k tomuto umístění. Velké poděkování pak patří paní učitelce  Janě Libovické za organizaci a zpracování všech úkolů.
Doufáme, že se nám bude dařit i v 6. ročníku, který bude vyhlášen během listopadu 2019.

  • Rubriky
  • Archivy