Projekt Pochopením k toleranci a respektu 2019

V období září – listopad probíhal na naší škole projekt Pochopením k toleranci a respektu, který byl zaměřen na rozvoj multikulturní výchovy žáků 2.stupně.

Jeho hlavním cílem bylo umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt a toleranci, uvědomit si, že všichni máme stejná práva, všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné, utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.

Projekt byl zajišťován jednak ve škole vyučujícími českého jazyka, dějepisu , občanské výchovy a výtvarné výchovy , kteří v rámci integrované výuky žáky seznámili s historií Židů až po vznik státu Izrael, potlačováním lidských práv – perzekucí, holocaust a s významnými židovskými osobnostmi a dále v oblasti zážitkové postupně v  Terezíně – Muzeum ghetta, Magdeburské kasárny a Malá pevnost a v Praze – programy Židovského muzea Badatel a Hanin kufřík  a návštěvy některých pražských synagog. Součástí projektu byla také z hlediska historického kontextu návštěva památníku a pietního místa v Lidicích.

Jsme rádi, že projekt opětovně naplnil své cíle a poslání. Vzhledem k jeho pozitivnímu dopadu na žáky jej totiž vždy po 3 -4 letech opakujeme.

Děkujeme MŠMT i městu Bílina za finanční dotaci, díky níž jsme mohli tento prospěšný projekt realizovat.

 

  • Rubriky
  • Archivy