projekt: 30 let svobody

Projekt 30 let svobody na ZŠ Lidická

Ve dnech 11. 11. až 19. 11. 2019 si žáci základní školy Lidická připomněli 30. výročí listopadu 1989. V uplynulých dnech se s událostmi seznámili v rámci vyučování ve většině předmětů.

S předstihem začali žáci tematiku listopadových událostí zpracovávat ve výtvarné výchově. Hlavními motivy na zpracování byly revoluční symboly jako trikolóra nebo klíče. V rámci hodin českého jazyka dostali žáci za úkol připravit anketu týkající se listopadových událostí pro své rodiče. Výsledky ankety pak posloužily k další práci v hodinách češtiny.

O listopadu 1989 se nepsalo pouze na našem území, ale také v zahraničí, proto v anglickém jazyce byly hlavním tématem anglicky psané zahraniční články, které žáci zpracovali a získali tak představu o dosahu listopadovém dění za hranice našeho státu.

Ideálním předmětem pro představení listopadu 1989 je dějepis. V jeho hodinách se   pozornost nevěnovala pouze revolučnímu listopadu, ale také důležitému datu 17. 11. 1939.

V hodinách občanské výchovy byly hlavním tématem pojmy: svoboda, totalita, cenzura a lidská práva. Úkolem hodin bylo pojmy objasnit a pomocí diskuze s žáky probrat co pro ně pojmy znamenají. Hudební výchovu provázely písně, které zněly v ulicích po celé republice v listopadových dnech.

V pondělí 18. 11. se celá škola oblékla do červené, modré a bílé barvy a v tělocvičně proběhlo společné focení vytvořených obrazů – trikolóry a véčka. V tento den žáci druhého stupně zpracovali veškeré získané informace z minulého týdne do prezentací, které představili nejen svým spolužákům, ale také žákům z nižších ročníků. 19.11. pak proběhlo celkové zhodnocení a vyvěšení vytvořených plakátů a symbolů v prostorách školy.

Listopad 1989 je pro naši historii klíčový, a proto považujeme za nezbytné naše žáky o tomto dění informovat. V rámci celého týdne jsme se pokusili této mladé generaci nastínit a vysvětlit, co důležitého se v tomto období odehrálo, jak bylo důležité, že se národ spojil a jaký to mělo dopad na současnou podobu naší země a společnosti.

Jsme rádi, že žáci k celému projektovému týdnu přistoupili zodpovědně a prezentace pro žáky 1.stupně byly velmi zdařilé.

 

 

  • Rubriky
  • Archivy