Návštěva vzdělávacího autobusu EDUbus

26.11. zaparkoval před ZŠ Lidická v Bílině EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy, která je jediná svého druhu v České republice.

Návštěva proběhla díky grantu a předchozí spolupráci s EDUteamem při realizaci školení pro pedagogický sbor.

Žáci 6.-9.ročníku se v rámci připraveného výukového programu Suchý led proměnili v laboranty, kteří pod vedením lektorů prováděli zajímavé pokusy.
Své poznatky zapisovali do pracovních listů. Po celou dobu využívali nejmodernější vybavení této pojízdné laboratoře včetně interaktivní techniky.

V odpoledních hodinách pak v EDUbusu proběhlo seznámení pedagogů školy s možnostmi využití laboratoře. Vyzkoušeli si různé aplikace, které mohou najít své opodstatnění  v rozvoji polytechnického vzdělávání na obou stupních ZŠ.

Pro všechny účastníky z řad žáků i pedagogů bylo toto nevšední a zábavné setkání s vědou mimořádným zážitkem a těšíme se na další.

 

  • Rubriky
  • Archivy