Schválení ozdravných pobytů v roce 2020-2022 pro ZŠ Lidická

Naše škola se již potřetí přihlásila do výzvy Národního programu Životního prostředí, který ve dvouletých intervalech vyhlašuje projekty  pro realizaci ozdravných pobytů pro školy a školky z oblastí se zhoršeným životním prostředím. Podmínkou je realizace ekologického programu v rámci výjezdů.

Díky těmto výzvám  z roku 2015 a 2017 z naší školy již mělo možnost vyjet v průběhu 4 let 300 žáků.

Z poslední výzvy 6/2019 , ve které jsme byli opět úspěšnými žadateli,  bude v průběhu roku 2020-2022 podpořeno celkově 270 našich  žáků.

Bude se jednat o pětidenní pobytové výjezdy do Plzeňského kraje. Prvních 90 žáků vyjede 2.říjnový týden letošního roku, dalších 90 žáků na jaře 2021 a další skupina pak na jaře 2022.

Bližší informace rodiče obdrží na pravidelných třídních schůzkách.

Jsme rádi, že jsme byli opětovně podpořeni a našim dětem bude umožněn pobyt v ekologicky čistém prostředí.

  • Rubriky
  • Archivy