ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy

registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935

Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.

Cíle projektu:

  • realizace odborných učeben fyziky a enviromentálního vzdělávání včetně modernizace jejich kabinetů
  • bezbariérovost školy – bezbariérové řešení vstupu, pohybu po budově a sociálního zařízení
  • modernizace konektivity (datových sítí)
  • úprava pozemku pro realizace enviromentálního a polytechnického vzdělávání

 

  • Rubriky
  • Archivy