Předávání vysvědčení a pamětních listů třídě 9.A

Dne 26.6. 2020 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům třídy 9.A.

Místostarostka města Bíliny Ing. Marcela  Dvořáková  i ředitelka školy poděkovaly  třídě 9.A za vzornou reprezentaci školy v průběhu jejich studia a  za velkou pomoc při zavedení online výuky v době mimořádných opatření. Všem žákům se i v této nelehké době podařilo úspěšně zvládnout přijímací řízení a dostat se na na studijní obory o které usilovali.

Přejeme všem krásné prázdniny a úspěšné vykročení do nové etapy jejich života. Ať se vám všem daří a těšíme se, že se na nás přijdete podívat.

Přejeme Vám vše nejlepší. Opatrujte se.

  • Rubriky
  • Archivy