projekt Nestresuj se

Projekt je realizován z programu: PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE

realizace:  1.6.2020 -31.12.2020

Projekt je zaměřen na prevenci zdravotně rizikového chování v oblasti zdravého stravování, v oblasti zvládání  stresu a duševního zdraví a sexuálního chování.

Určeno pro žáky 4.-9.ročníku. Realizace proběhne ve spolupráci s MP Education Praha.

  • Rubriky
  • Archivy