Duhová škola 2020 -2022

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017259

datum realizace: 1.9.2020-31.8.2022

celková dotace: 736 728 Kč.

ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti:

1.) Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ:

  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.) Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ:

  • Klub pro žáky ZŠ
  • Projektový den ve výuce

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OPVVV na základě dotazníkového šetření , s lokální vzdělávací strategií základních škol na Bílinsku a prioritami školy, které jsou podkladem pro realizaci MAP.

  • Rubriky
  • Archivy