Organizace chodu školy v souvislosti s opatřeními proti COVID 19

Naše škola již od 1.9. zavedla v rámci dodatku ke školnímu řádu a provoznímu řádu školy tato nejdůležitější opatření:

 1. Žáci 2.st. budou do školy ráno přicházet   přes boční bránu školy
 2. V době příchodů  a odchodů žáků do školy mají zákonní zástupci a ostatní osoby zakázáno vstupovat do budovy. Mohou přijít v době od 7.00 do 7.30 nebo po 8 hodině, po dohodě s vyučujícími po vyučování. Učitelky 1.tříd budou  nyní vždy  ráno před školou k dispozici rodičům prvňáčků pro dořešení případných záležitostí. Pro možnost lepšího kontaktu vyučujících je k dispozici mobil do sborovny:   607 902 365
 3. Ve škole jsou dodržována přísná hygienická opatření – dezinfekce rukou, dezinfekce ploch, větrání.., třídy zůstávají převážně v učebnách, oddělení školní družiny jsou po ročnících
 4. Kvůli omezení kontaktů se studenty gymnázia, kteří společně s naší školou chodí do školní jídelny jsme přistoupili ke zkrácení přestávek a tím i konce vyučování:
  4.vyučovací hodina končí již v 11.30
    5.hodina  ve 12.20
    6.hodina  ve 13.10
  Ve školní jídelně (není to naše zařízení)  je vymezen  prostor pro naše žáky a pro žáky gymnázia.
 5. Zákonní zástupci dítě, které již ráno před odchodem do školy jeví  nějaké známky  virového onemocnění – rýma, kašel, dušnost, teplota, bolesti svalů, kloubů, hlavy, ztráta chuti a čichu  do školy v žádném případě neposílají!!!
 6. V případě, že se v průběhu výuky u některého žáka projeví příznaky virového onemocnění, bude od ostatních izolován (umístěn v izolační místnosti) musí si nasadit roušku a budou kontaktování rodiče, aby si jej vyzvedli. Rodiče pak zkontaktují svého lékaře, který posoudí zdravotní stav dítěte.
 • Rubriky
 • Archivy