Změna organizace vstupu (a odchodů) žáků 2.st. do školy

Vážení rodiče, milí žáci

 

od pondělí 14.9. otevíráme náš 2.hlavní vchod pro žáky 2.st., kteří  doposud používali pro vstup boční bránu. Vzhledem k tomu, že se zahajují opravy zadní části budovy školy,  chceme předejít případným střetům žáků a stavebním pracovníkům.

Žáci 1.st. budou používat stále stejný vchod + levé schodiště školy pro vstup i pro odchod ze školy.

Žáci 2.st. pak budou používat pravý vchod a pravé schodiště.  Jen pro zajímavost –  tento vchod v dávné minulosti byl využíván  pro oddělení chlapecké a dívčí části školy, doba covidová nás vede k oddělení 1. a 2.st. školy.

Stále ještě čekáme na kolaudaci našich zmodernizovaných učeben ve 3.patře. Město Bílina se snaží vše urychlit, ale ještě asi 1-2 týdny nebudeme moci nové učebny využívat,  a proto jsme nuceni využívat k výuce místnosti určené pro půlenou výuku a některé hodiny se zatím nepůlí.

Moc nás to mrzí, protože učebny jsou krásné a v rámci rozvrhu jsme se snažili maximálně využít možnosti půlení hlavních předmětů pro individualizaci výuky, ale musíme ještě chvíli  všichni vydržet.

Děkujeme všem za pochopení.

  • Rubriky
  • Archivy