Ve škole se nebojíme

termín realizace: 1.6.2020 -31.12.2020

Projekt je realizován z programu  Ústeckého kraje: Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020

Cílová skupina žáci 3.-9.ročníku

Cíle projektu: Předcházení a zmírnění následků rizikového chování
Podpora zdravého způsobu života
Podpora utváření pozitivního sociálního klimatu tříd a školy
Posílení vazeb žáků a třídních vyučujících
Zlepšení spolupráce s rodiči v oblasti prevence nežádoucích jevů

Realizováno ve spolupráci s MPeducation Praha a Etické dílny.

 

  • Rubriky
  • Archivy