Duhová škola v ekosystémech

číslo rozhodnutí: 1190600006

termín realizace: 1.10.2020 – 30.4.2022

výzva: 6/2019 NPŽP

V rámci ozdravného pobytu žáci absolvují projekt Duhová škola v Ekosystémech. Cílem je absolvování 5 modulů, které jsou zaměřené na určitý ekosystém v ČR. Jednotlivé oblasti budou přizpůsobeny věkové skupině dětí. Jedná se o propojení našeho motivačního názvu Duhová škola a širokého spektra několika druhů ekosystémů. Žáci se formou pozorování přírody, badatelsky orientovanou výukou seznámí s pojmem ekosystém, s druhy suchozemských a vodních ekosystémů v ČR, se základními znaky a naučí se živočichy a rostliny systematicky třídit do jednotlivých ekosystémů. Seznámí se s živou a neživou přírodou, která je důležitou složkou v ekosystému, např. vzduch, půda, voda, horniny a nerosty, sluneční energie (podmínky pro život). Z živé přírody určí rostliny a živočichy daného ekosystému, mezidruhové vztahy, např. potravní vztahy. Nezbytnou součástí je i zjistit chráněné druhy a zamyslet se nad důvodem ochrany ohrožených druhů.
Velká pozornost bude v rámci programu věnována problematice ochrany ovzduší. Každý modul se skládá z 2 h teoretické části, 2 h praktického poznávání v přírodě a 4 hodin praktického bádání v terénu. Střídat se bude výuka skupinová, problémová a projektová. Hlavním cílem projektu je posilování pozitivního vztahu dětí k přírodě, k zájmu o její poznávání a ochranu formou propojování teoretických znalostí a praktického poznávání a pozorování v terénu.

 

1.ozdravný pobyt  1.11.-6.11.2021 Poustky

Pobytu se zúčastnilo 99 žáků 5.-9.ročníku a byl podpořen z Národního programu životní prostředí z výzvy 6/2019 na ozdravné pobyty škol a také z dotace města Bíliny.

Pobyty měly probíhat již od podzimu  roku 2020  až do jara 2022 a mělo se jich původně zúčastnit 270 žáků. Bohužel kvůli špatné epidemiologické situaci v České republice byly v loňském roce výjezdy do škol v přírodě přerušeny a do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, jak vše  dopadne, protože jsme odjížděli v době, kdy se  v Bílině objevilo velké ohnisko výskytu COVID 19. Naštěstí se to našeho výjezdu dotklo minimálně a proběhl bez jakýchkoliv problémů.

Pobyt na čerstvém  vzduchu v izolované oblasti Plzeňského kraje všem udělal dobře a i přes zhoršující se listopadové počasí si ho všichni užili.

Cílem ozdravného pobytu bylo nejen pobývat v ekologicky čistém prostředí, ale také realizovat projekt s environmentální tématikou.  Ten náš projekt s názvem Duhová škola v ekosystémech se podařilo v plném rozsahu naplnit. Žáci v průběhu týdne realizovali 38  hodin ekologického programu zaměřeného na všechny základní ekosystémy a díky prostředí Plzeňského kraje je měli všechny v blízkosti a mohli si kromě teoretických poznatků  ověřovat vše pozorováním v praxi.

Další část pobytu proběhne pro žáky 1.-5.ročníku počátkem dubna 2022 a věříme, že se dětem v Poustkách bude líbit stejně jako žákům 2.stupně.

Velké poděkování patří všem vyjíždějícím pedagogům, kteří celý ozdravný pobyt a ekologický výukový program realizovali. Díky jejich ochotě se sebevzdělávat  a účastnit se vícedenních vzdělávacích kurzů pro vedení environmentálních výjezdů, jsme si  mohli celý výjezd zajišťovat sami a nebyli jsme závislí na externích lektorech.

Děkuji také všem rodičům a žákům za spolupráci, protože bez jejich podpory a zájmu by se výjezd neuskutečnil.

Velké poděkování pak patří Státnímu fondu životního prostředí  a městu Bílina za spolufinancování ozdravného pobytu našich žáků.

 

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

 

  • Rubriky
  • Archivy