Informace pro žáky 3.-9.ročníku

Vážení rodiče, milí žáci

na základě opatření ze strany MŠMT se žáci 3.-9.ročníku vrátí do školy až od pondělí 30.11.

Konkrétně se v tento den vrací žáci ze 3.-5.ročníku, třída 9.A a třídy 7.B, 8.A a 8.B.

Od 30.11. bude fungovat i školní družina pro žáky 3.-4.ročníku. Připomínáme, že Ti, kteří v říjnu zaplatili školní družinu mají přeplatek ve výši 87 Kč převedený  na další měsíc v tomto případě na prosinec.

 

Třídy 6.A, 6.B a 7.A se budou se třídami 7.B a 8.A a 8.B střídat,  nastoupí až od 7.12. kdy  zase tyto třídy budou na online výuce.

Pro žáky 6.A, 6.B a 7.A bude v týdnu od 30.11. zajištěna online výuka o které budou včas informováni, protože dojde k posunu časů výuky směrem k 8.00 a případnému přehození předmětů.

 

Bližší informace k příchodu a odchodů žáků, organizaci školní družiny  ještě do 27.11.  zveřejníme.

 

Připomínáme, že distanční výuka je od září povinná. Je nutné omlouvat neúčast žáků na online výuce, pokud se jí účastní a to jako vždy do 3 dnů.
Pokud se žák nezapojuje do online výuky, je nutné si pravidelně vyzvedávat a vypracovávat materiály.  Materiály vyvěšené 18.11.  je potřebné odevzdat nejpozději do 2.12.!!

 

Přejeme všem pevné zdraví a klidné dny

  • Rubriky
  • Archivy