Organizace školy od 4.1. pro 1. a 2.ročník

Vážení rodiče, milí žáci

od 4.1.2021 jsou z nařízení ministerstva školství školy v 5.stupni PES, proto do školy nastupují jen
žáci 1. a 2.tříd, ke kterým níže uvádíme informace (jsou to opatření, kterými jsme se již řídili od 18.11. do 27.11.):

Opravené informace ke školní jídelně:

Strávníci platící bezhotovostně (inkasa, trvalé platby):
– jsou automaticky přihlášeni (pouze 1. a 2. ročník ZŠ)
– sami si hlídají odhlašování obědů na dobu co nebudou ve škole a nechtějí se stravovat

Strávníci platící hotově:
– pokud se chtějí stravovat, musí si obědy přihlásit sami

Strávníci na distanční výuce:
– všichni jsou odhlášeni
– mají nárok na dotovaný oběd, který si sami přihlásí
– vyzvednutí do jídlonosiče v době od 11.00. – 11.30 hodin
– konzumace v jídelně není možná – nařízení MŠMT

 

Informace pro 1. a 2.ročník

Příchod do školy:

Příchody tříd do školy budou oddělené a budou přicházet do školy oběma vchody:

v 7.40 – pravý vchod (u poštovní schránky) 1.B, která se pravým schodištěm přesune do suterénu

v 7.50 – pravý vchod (u poštovní schránky žáci 1.A, které se přesunou pravým schodištěm do své třídy 1.A v 1.patře

v 7.45 – levý vchod (hlavní) třída 2.A, která se přesune v přízemí vlevo do učebny 4.B

v 7.55 – levý vchod (hlavní) třída 2.B, která se přesune levým schodištěm do 1.patra do 2.B

(bude tam služba, která jim pomůže s orientací a děti hned po vstupu si dezinfikují ruce)

Školní  družina:

Od 6.00  – do 16.00 je v provozu školní družina, která bude probíhat v učebnách, kde bude  i výuka

děti zazvoní na zvonek školní družiny (nalevo u dveří), videotelefon je opravený

Děti budou rozděleny do 4 oddělení podle své třídy oddělení 1A p.Procházková, 1B p.Jelínková, 2A p.Růžičková a 2.B p.Dragounová

Děti budou v době od 13.30 do 14.30 na vycházce. Vyzvednout si je můžete od 12.45 ( respektive po návratu ze školní jídelny ) do 13.30 a potom v době od 14.30 do 16.00. Ve škole je služba, která dítě po Vašem zazvonění přivolá.

Výuka:

V průběhu přestávek se bude intenzivně větrat a dezinfikovat, děti budou v té době přesunuty  ve vedlejší třídě.

Každá třída má  určené své toalety, aby se děti nepotkávaly

Je potřeba, aby děti měly v sáčku minimálně dvě náhradní roušky jednu do výuky a jednu do školní družiny a jeden sáček na použité roušky).

Nadále platí zákaz hudební výchovy (zpěv) a tělesné výchovy. Místo HV budou mít děti český jazyk, během tělesné výchovy budou chodit na procházky. V případě špatného počasí se budou učit. Prosím teple je oblékejte pro případ vycházek.

 

Školní jídelna:

Školní jídelna je v provozu. Je nutné se ke stravování přihlásit a zaplatit na únor – aplikace www.strava.cz nebo telefon 417823040

Do školní jídelny budou chodit jednotlivé třídy postupně, aby nedocházelo k promíchávání.

 

 

Odchod ze školy:

Odcházet ze školy budou v různou dobu a opět oběma východy:

v 11.30 odchází pravým vchodem 1.B

v 11.35 odchází levým vchodem 2.A

v 11.40 odchází pravým vchodem 1.A

v 11.45  odchází levým vchodem 2.B

Pozor žáci 2.A a 2.B mají výuku v pondělí a v úterý do 12.20!!!

 

Upozornění:

V případě projevů respiračního onemocnění -( rýma, kašel) nechte své děti doma a informujte třídní učitelku. Informujte školu také v případě podezření na nemoc Covid 19 u dítěte nebo někoho v rodině.

 

Všem moc děkujeme za dosavadní spolupráci.

 

Opatrujte se

 

Přejeme všem pevné zdraví a  klidné dny

  • Rubriky
  • Archivy