Letní vzdělávací kemp se vydařil

Letní vzdělávací kemp na naší škole   proběhl  od 16.8. do 20.8. a účastnilo se jej 21 dětí  1.-5.ročníku.

Celý kemp byl pořádán pod patronací  Asociace školních sportovních klubů a byl pro děti zcela zdarma.

V dopoledních blocích    se vždy  procvičovalo  učivo českého jazyka a matematiky a žáci byli rozděleni do menších skupinek podle ročníků, aby se jim učitelky mohly cíleně věnovat.

Odpolední  bloky byly zaměřené na pohybové aktivity a poznávání fauny a flory.

V průběhu týdne si tak děti  například prošly Pohádkový les, navštívily Botanickou zahradu v Teplicích,  zacvičily si  na trampolínkách v Domě dětí v Bílině nebo poznaly zvířátka v Bioparku v Teplicích.

Vše, co jsme si naplánovali, se nám podařilo zrealizovat a i počasí nám přálo.

Stravování pro nás  po celý týden formou dopoledních a odpoledních svačinek a obědů zajišťovala školní jídelna ZŠ Za Chlumem a  všem kuchařkám tímto moc děkujeme. Vše nám chutnalo.

Největší poděkování  pak patří  zapojeným učitelkám, vychovatelkám a asistentům za zajištění realizace letního kempu.

Jsme moc rádi, že se dětem i rodičům náš vzdělávací  kemp líbil.

  • Rubriky
  • Archivy