Projektová činnost na naší škole se opět rozjíždí

Naše škola každoročně realizuje spoustu projektů. Bohužel v loňském školním roce nám nepříznivá epidemická situace  projektovou činnost zkomplikovala nebo zcela  přerušila, ale i tak  se nám podařilo  některé  projekty dokončit a i nové rozeběhnout.

Z dotace programu Erasmus + někteří učitelé  již v srpnu vyjeli na jazykové  kurzy  angličtiny  do  Irska a další pak pojedou v září  na Maltu  a budeme zajišťovat další výjezdy již z nové výzvy.

Pod patronací AŠSK jsme v srpnu pro děti  zrealizovali letní vzdělávací kemp.

V září na naši školu zavítá v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu  „Tour for the future“   pojízdná učebna moderních technologií a techniky,  v níž si žáci 8. a 9.ročníku budou moci vyzkoušet například  3D tiskárny a probírat možnosti svého profesního uplatnění.

Do druhého roku vstupuje  náš projekt Duhová škola,  který realizujeme ze Šablon III. Na žáky  tak čekají kluby zábavné matematiky a logiky, čtenářské a badatelské kluby ,  projektové dny ve škole  a budeme pokračovat ve využívání ICT v rámci výuky.

Počátkem listopadu vyjede  100 dětí do Poustek v Plzeňském kraji. Jedná se o ozdravný pobyt se zaměřením na ekologii z dotace Ministerstva životního prostředí. Další výjezd pak proběhne v dubnu.

Od září se i  díky projektu spouští nové zájmové kroužky a doučovací aktivity.

Věříme, že se nám podaří vše úspěšně zrealizovat a našim žákům tak obohatíme  výuku a zpestříme volnočasové aktivity.

  • Rubriky
  • Archivy