projekt: Ve škole po škole

Tento projekt je realizován v rámci programu Volný čas 2021 Ústeckého kraje.

realizace: 1.9.2021 -22.12.2021

Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí.

Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy.
Kroužky povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu  vedoucích  těchto kroužků a materiálně tyto kroužky vybavit: jedná se o kroužek : Pohybové hry, Anglický jazyk pro nejmladší, Výtvarný, Keramický, Robotický, Fotbalový, Ruční práce. Kroužky budou probíhat od září pravidelně každý týden až do konce školního roku.

  • Rubriky
  • Archivy