Návštěva mobilní učebny techniky 13.9.2021

Dne 13. září byl žákům 9. naší školy  umožněn nevšední zážitek. Zúčastnili se projektového dne na téma 3D tisk a 3D technologie, jež pořádá společnost VISC, která pomáhá mladým lidem nejen s volbou povolání, a který se koná pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR.

Rozděleni do skupin se zúčastnili dvou částí programu. V jedné, jež se konala v prostorách mobilní učebny – v kamionu vybaveného 3D technologiemi, který byl z kapacitních důvodů zaparkován na náměstí (čímž bychom chtěli poděkovat městu Bílina za poskytnutí prostor), byli seznámeni s technologií 3D tisku, používanými materiály, využití v praktickém životě a zároveň měli možnost si sami prakticky vyzkoušet naprogramování 3D tiskárny. Nakonec si všichni odnesli klíčenky vytištěné podle vlastních návrhů. V druhé části věnované kariérovému poradenství nazvané „Hledám povolání, které se ke mně hodí“ se zábavnou formou zúčastnili programu jak nejlépe a zodpovědně zvolit budoucí cestu.

Žáci byli z obou částí programu nadšení a obzvláště dívky vypadaly překvapeně, že i technologické záležitosti mohou být zábavné a pro všechny bylo jistě milým zjištěním, že volba povolání je sice důležitým krokem v jejich životech, ale mají otevřenou možnost výběru z několika cest.

Odpolední část pak byla určena formou workshopu pedagogům bílinských škol, aby se seznámili s 3D technologiemi.

Věříme, že pro všechny zúčastněné byla návštěva mobilní učebny přínosná a rádi bychom ji  opětovně využili.

Mgr. Petra Vránová, Ing. Bc. Eva  Maierová

 

       

  • Rubriky
  • Archivy