Přehled doučování pro všechny třídy

Přehled doučování

třída předmět Den + čas Jméno vyučujícícho
1.A Český jazyk a matematika Čtvrtek  od 11.35 Mgr. Fojtíková
1.B Český jazyk a matematika Pondělí od 11.35 Mgr. Hellingerová
2.A Český jazyk Pondělí od 12.25 Mgr. Skuthanová
2.A Matematika Čtvrtek od 11.35 Mgr. Skuthanová
2.B Český jazyk Středa od 11.35 Mgr. Razáková
2.B Matematika Pátek od 11.35 Mgr. Razáková
3.A Český jazyk a matematika Středa od 12.25 Mgr. Jánošíková
3.B Matematika Pondělí od 12.25 Mgr. Trubačová
3.B Český jazyk Pátek od 12.25 Mgr. Trubačová
4.A Český jazyk Pondělí od 12.25 Mgr. Prochová
4.A Matematika Čtvrtek od 12.25 Mgr. Prochová
4.B Český jazyk Úterý od 12.25 Mgr. Paskerová
4.B Matematika středa od 12.25 Mgr. Paskerová
5.A Český jazyk a matematika Úterý od 12.25 Mgr. Köhler
5.A Anglický jazyk Čtvrtek od 7.00 Mgr. Junek
5.B Český jazyk Úterý od 12.25 Mgr.Bc.Svobodová
5.B matematika Čtvrtek od 12.25 Mgr.Bc.Svobodová
5.B Anglický jazyk Čtvrtek od 7.00 Mgr. Junek
6.A Český jazyk Čtvrtek od 7.00 Mgr.Černá
6.A Matematika Úterý od 7.00 Ing.Martonová
6.A Anglický jazyk Pátek od 7.00 Ing.Martonová
6.A Fyzika Pondělí od 7.00 Mgr. Junek
6.B Český jazyk Čtvrtek od 7.00 Mgr.Černá
6.B Matematika Úterý od 7.00 Mgr.Kollmannová
6.B Anglický jazyk Pondělí od 7.00 Mgr.Fobčová
6.B Fyzika Pondělí od 7.00 Mgr. Junek

 

 

7.A Český jazyk Úterý od 7.00 Mgr.Černá
7.A Matematika Pondělí a čtvrtek od 7.00 Mgr. Jůdová
7.A Anglický jazyk Pondělí od 7.00 Mgr.Fobčová
7.B Český jazyk Úterý od 7.00 Mgr.Černá
7.B Matematika Čtvrtek od 7.00 Ing.Kabourková
7.B Anglický jazyk Pondělí od 7.00 Mgr.Fobčová
8.A Český jazyk Pondělí od 7.00 Mgr.Černá
8.A Matematika Pátek od 7.00 Mgr.Bc. Sechovcová
8.A Chemie a přírodopis Čtvrtek od 7.00 Mgr.Libovická
8.A Anglický jazyk Pondělí od 7.00 Mgr. Fobčová
8.B Český jazyk Úterý od 7.00 Mgr. Vránová
8.B Matematika Čtvrtek od 7.00 Mgr.Köhler
8.B Chemie a přírodopis Čtvrtek od 7.00 Mgr.Libovická
8.B Anglický jazyk Pondělí od 7.00 Mgr. Fobčová
9.A Český jazyk Pondělí od 7.00 Mgr.Vránová
9.A Matematika Úterý od 7.00 Ing.Bc. Maierová
9.A Přírodopis a chemie Úterý od 7.00 Mgr. Libovická
9.A Anglický jazyk Pondělí od 7.00 Mgr. Fobčová
9.B Český jazyk Pondělí od 7.00 Mgr.Vránová
9.B Matematika Čtvrtek od 7.00 Ing.Bc. Maierová
9.B Přírodopis a chemie Úterý od 7.00 Mgr. Libovická
9.B Anglický jazyk Pondělí od 7.00 Mgr. Fobčová
  • Rubriky
  • Archivy