Doučování žáků škol

 

Doučování žáků škol

Od září do prosince roku 2021 probíhalo na naší škole doučování žáků a v některých třídách i socializační aktivity.  Cílem doučování bylo  pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem či riziky spojenými s distanční výukou v uplynulém školním roce.  Doučování probíhá  ve všech třídách 1. a 2.stupně v hlavních předmětech  pod vedením pedagogických pracovníků školy a je pro všechny žáky bezplatné.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Od ledna 2022  pokračujeme v doučování  v rámci  programu: Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Program reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Finanční podpora je poskytována EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.
Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Leták pro publicitu programu ke stažení zde.

  • Rubriky
  • Archivy