Naše škola získala grant o2 Chytrá škola

Naše škola využila  možnosti zúčastnit se grantové výzvy od Nadace O2  a získala finance na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti informačních technologií.

Z celkem 252 přihlášených škol byla naše škola vybrána jako jedna z 67 podpořených a získala maximální podporu grantu 100 000 Kč. Velkým úspěchem školy je, že byla podpořena opětovně, protože jsme získali grant  již v roce 2020 ( na podporu mediální výchovy – Duhový let světem médií).

Náš  nový projekt je zaměřen na podporu  vzdělávání pedagogů v oblasti informačních technologií a bude probíhat v průběhu roku 2022.  Již od září 2021 jako jedna z mála škol realizujeme výuku nové podoby informatiky od 4.-7.ročníku a od příštího školního roku již bude informatika probíhat od 4.-9.ročníku. K tomu je potřeba  mít na škole kvalifikovaný a zkušený tým pedagogů, který   dokáže  pracovat s moderními technologiemi ve výuce a získané zkušenosti následně převést na žáky a naučit je s nimi pracovat, aby je pak byli žáci  sami schopni používat v reálném životě.

Naše škola  bude spolupracovat se  společností Eduateam, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání pedagogů a žáků  v oblasti moderních technologií do výuky. Pro učitele jsou připravena  mimo jiné školení  zaměřená  na robotiku a 3D tisk a na žáky 4.-5.ročníku pak čeká workshop  v Edubusu, který opět k naší škole zavítá, tentokrát  s programem Roboti z autobusu.

V rámci grantu pak pořídíme i další 3D tiskárnu a pracovní sešity Informatiky pro žáky.

Těšíme se na nové poznatky a informace, které budeme moci našim žákům předávat.

 

 

 

Závěrečná zpráva

V období leden – prosinec 2022 naše škola zrealizovala projekt, jehož cílem bylo vybavit pedagogy školy potřebnými informacemi z oblasti digitální gramotnosti, aby je mohli v rámci hodin předávat svým žákům a naplňovat tak cíle školy.

Hlavními aktivitami byla školení a workshop pro pedagogy:

4.5.2022 Aplikace ve výuce

15.3.2022 Robotika na 1.stupni

12.4.2022  3D tisk

30.3.2022  IT technologie ve výuce

1.11. 2022 BBC Micro:bit

účast na Letní škole moderních učitelů  7.8.- 13.8.2022

 

Pro žáky:

30.3.2022  workshop pro žáky 4.-5.ročníku Roboti z autobusu

Z grantu byla zakoupena 3D tiskárna, pracovní sešity, metodika a software Informatika s Emilem

 

V rámci hodin informatiky, praktických činností, občanské výchovy byly využívána materiály a metodiky z portálu o2 Chytrá škola.

  • Rubriky
  • Archivy