Vím, kde jsem a kam jdu

V týdnu od 14.2. do 17.2. proběhl ve třídách 4. a 5.ročníku projektový den s názvem Vím, kde jsem a kam jdu. Cílem projektu bylo propojit teoretické a praktické poznatky z  oblasti Člověk a jeho svět,  rozvíjet polytechnické a environmentální  vzdělávání žáků a  jejich kreativitu.  Žáci se učili  jak pracovat s mapou, s busolou a podle čeho se orientovat v terénu.

Jsme rádi, že se žákům aktivity líbily  a odnesli si spoustu nových poznatků.

Projektové dny  byly  realizovány  ve spolupráci s odborníky Aktivity Nadohled z.s. v rámci projektu  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017259   Duhová škola 2020-2022.

  • Rubriky
  • Archivy