Získali jsme akreditaci Erasmus+ na období 2022-2027

Naše škola patří mezi úspěšné žadatele, kterým byla schválena žádost o akreditaci v programu Erasmus  v oblasti školního vzdělávání  na období 2022 – 2027.

Je to zároveň ocenění kvalitní dlouhodobé školní vzdělávací strategie, která byla součástí žádosti. Důležitou prioritou našeho školního vzdělávacího programu je totiž jazykové vzdělávání žáků a to jak přímo formou výuky v hodinách cizích jazyků, tak i nepřímo v jiných předmětech např. formou využití metody CLIL.

Proto se cíleně zaměřujeme na jazykové kompetence našich pedagogů, kteří  měli již v uplynulých letech  možnost z programů Erasmus + se zúčastnit zahraničních jazykových kurzů.

Získaná akreditace nám umožní již bez složitých žádostí v následujících pěti letech formou zahraničních jazykových kurzů i nadále podporovat jazykové dovednosti, ale i osobní a profesní rozvoj  jazykářů a  dalších  pedagogických  pracovníků školy.

 

  • Rubriky
  • Archivy