Roboti z Edubusu

Ve středu 30.3. před naší školou zaparkoval Edubus, který slouží jako  moderní polytechnická laboratoř k výuce žáků základních i středních škol po celé České republice. Tento autobus již u nás byl v roce 2019 a žáci 2.st. v něm měli možnost vyzkoušet různé   fyzikální a chemické pokusy.

Dnes k nám zavítal z důvodu  realizace projektu z grantu o2 Chytrá škola, který v letošním roce realizujeme ve spolupráci s odborníky Eduteamu a zaměřil se na rozvoj digitální gramotnosti našich žáků v rámci   výukového  programu  Roboti z autobusu. Kapacita Edubusu  umožňovala přítomnost vždy  22 žáků, a tak se v průběhu 3 programů mohlo zúčastnit jen 66 žáků 4.-5.ročníku. Jsme moc rádi, že se žákům program  líbil  a  díky výuce  nové informatiky, kterou v letošním roce učíme od 4.-7.ročníku,  se žáci v digitálních dovednostech  značně posunuli a  v programování robotů se jim  všem dařilo.

V příštím školním roce již budeme učit informatiku ve 4.-9.ročníku.

Velkou zásluhu  a poděkování mají naši pedagogové, kteří se aktivně v této oblasti  neustále vzdělávají. I pro ně byl v odpoledních hodinách připraven vzdělávací program zaměřený rovněž na robotiku a možnosti využití různých aplikací.

Všem děkuji za aktivní účast v programech a budeme se snažit i  nadále o zajímavé možnosti vzdělávání našich žáků.   Naše poděkování patří i Eduteamu za skvělou spolupráci.

  • Rubriky
  • Archivy