Realizace ozdravného pobytu v ŠVZ Poustky

Naše škola dokončila ve dnech 4.4.-9.4.2022  druhou část ozdravných pobytů do ŠVZ Poustky.  Součástí  výjezdu  byla realizace environmentální programu zaměřeného v našem případě na ekosystémy, proto i název Duhová škola v ekosystémech. Celý ozdravný pobyt s pestrými zážitky a intenzivním kontaktem s přírodou byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí v rámci výzvy 6/2019 a také díky příspěvku města Bíliny.

I když nám organizaci ozdravných pobytů  velmi zkomplikoval Covid a místo plánovaných 3 výjezdů pro celkem 270 žáků v období 2019 – 2021 byly uskutečněny jen 2 v období 2021-2022 pro celkem 207 žáků, byly cíle našeho projektu dosaženy. Jsme moc rádi, že se nám vše nakonec podařilo úspěšně dokončit a žákům se pobyt a program líbil.

Rádi bychom i v budoucnu chtěli na program navázat.  Děkujeme tímto všem pedagogickým pracovníkům za realizaci programu a SFŽP  a městu Bílina za finanční podporu projektu.

 

 

  • Rubriky
  • Archivy