Náš tým obsadil v celostátním finále Finanční gramotnosti 3.místo

Velkého úspěchu dosáhl tým žáků 1.stupně ve složení Kateřina Kokyová, Filip Kuncl a Pavel Dušek, který v celostátním finále soutěže Finanční gramotnost dne 29.4.2022 v Praze vyhrál 3.místo. Soutěž se konala v prostorech České národní banky za účasti členů  Bankovní rady a při předávání cen byl přítomen i ministr financí. Soutěž probíhala pod patronací  ministerstva školství i ministerstva financí.
Máme velkou radost z úspěšné reprezentace naší školy a také Ústeckého kraje, protože v celostátním finále  se utkali vítězové krajských kol soutěže.
Děkujeme touto cestou Katce, Filipovi a Pavlovi za úžasné  výsledky a budeme se těšit, že v příštím ročníku opět zabodují. Poděkování patří  i  Nikole Boháčové, Vaškovi Brožovi a Kubovi Polednovi, protože 4.místo v kraji, je také výborné.

Velké poděkování patří  paní učitelce Jarmile Kabourkové za skvělou  přípravu žáků.

  • Rubriky
  • Archivy