Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče, milí žáci

rádi bychom Vás touto cestou chtěli pozvat na  nejbližší akce zaměřené k volbě povolání a přijímacímu řízení:

V neděli 16.10. a v pondělí 17.10.2022 (viz letáček) se v Domě kultury v Teplicích koná přehlídka středních škol Ústeckého regionu. Plánujeme pro žáky 9.ročníku návštěvu přehlídky v pondělí 17.10. během dopolední výuky (zatím nemáme autobus, ale není problém se do Teplic dopravit vlakem). Určitě stojí za to se v neděli odpoledne na přehlídku podívat.

V úterý 18.10. od 16.00 zveme všechny rodiče vycházejících žáků na informativní schůzku k  volbě povolání a přijímacímu řízení na střední školy.  Schůzka proběhne v přízemí školy v počítačové učebně.

Budeme se na Vás těšit.

zajímavé odkazy: infoabsolvent.cz 

atlas středních škol ČR

online procvičování k přijímacím zkouškám 

  • Rubriky
  • Archivy