Duhová škola OP JAK

 

Duhová škola OP JAK      CZ.02.02.XX/00/22_002/0001446

Realizace 1.9.2022 – 31.12.2024

 

Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo zřizovatele, s plnou dotací ze strany OP JAK   a MŠMT ve výši 3 151 191  Kč.

ZŠ Bílina, Lidická se v tomto  projektu zaměřuje na následující oblasti:

1.)  Personální podpora

1.II/2   školní speciální pedagog až do výše úvazku 0,8

2.) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ a v ŠD/ŠK

1.II/7 Vzdělávání  pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

3.)  Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

1.II/9  Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

1.V/3  Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

4.)  Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

 

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OP JAK, na základě evaluačního dotazníku projektu, v souladu  s lokální vzdělávací strategií základních škol na Bílinsku,   které jsou podkladem pro realizaci MAP a  Koncepcí rozvoje  ZŠ Lidická  pro období 2021-2025.

  • Rubriky
  • Archivy