Duhová škola v NPO

Duhová škola v NPO

 

Realizace: 1.9.2022-31.8.2025

ZŠ Bílina, Lidická se v tomto  projektu zaměřuje na následující oblasti:

  • A  Personální podpora – zřízení pozic

Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

Školní sociální pedagog

Kariérový poradce

Adaptační koordinátor

Pracovník volnočasových aktivit

Tandemový učitel

  • B Přímá práce se žáky

Pedagogická intervence v době prázdnin (doučování)

Pedagogická intervence

Pedagogická intervence zaměřená na ranou adaptaci žáků

Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce

Vzdělávací akce na podporu studijní motivace, adaptační a socializační programy

Zážitkový program (adaptační program)

Akce zaměřené na spolupráci se zákonnými zástupci

 

 

C – Přímá podpora pedagogů

DVPP – vzdělávání pro celý pedagogický sbor

Stáže

Supervize

Mediace/facilitace

 

Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s analýzou potřeb školy zpracované ve spolupráci s NPI, v souladu  s lokální vzdělávací strategií základních škol na Bílinsku,   které jsou podkladem pro realizaci MAP a  Koncepcí rozvoje  ZŠ Lidická  pro období 2021-2025.

  • Rubriky
  • Archivy