Jak překonat starosti

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022

Dotace: 50 000 Kč

Primární prevence

 

Dotace bude využita na zajištění programů primární prevence společnosti Hope4kids – Etické dílny. Jedná se o
certifikované programy primární prevence, které chceme ve spolupráci s odborníky cíleně zaměřit na nežádoucí
jevy u žáků 4.-9.ročníku. Konkrétně se bude jednat:
1) oblast zvládání emocí – předcházení konfliktů, pocitům úzkosti, agresivity a šikany (u žáků 4.-9.ročníku)
2.) různé formy závislosti – kouření, alkohol a případně další návykové látky (zaměřeno na nejstarší ročníky)
3.) oblast IT a sociálních sítí – Prevence rizikového chování na internetu (netolismu, navazování nebezpečných
kontaktů), posílení sebereflexe, prevence kyberšikany) pro žáky 4.-9.ročníku

  • Rubriky
  • Archivy