Ve škole po škole 2022

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022

dotace: 35 000 Kč

spoluúčast: 15 000 Kč

Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí.

Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy.  Celkem bude pro žáky zavedeno 9 kroužků, které povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu  vedení těchto kroužků a jejich materiální vybavení. Konkrétně se jedná  o kroužek : Pohybové hry, Anglický jazyk pro nejmladší,  Keramický, Robotický, Fotbalový, Stolní tenis,  Tvořivé dílny, Přírodovědný, Kroužek Youtuberů. Kroužky budou probíhat od září pravidelně každý týden až do konce školního roku.

Kvantifikativní ukazatelé: počet  kroužků, počet zapojených žáků v jednotlivých kroužcích a počet hodin

Cílová skupina: žáci 1.-9.ročníku školy, věkově 6-15 let, zhruba 120 oslovených žáků

Předpokládaný přínos: Téměř 1/3 oslovených a zapojených žáků do volnočasových aktivit školy a tím  smysluplně zapojení žáci po vyučování ve škole, kteří by se jinak potulovali bezcílně po ulicích nebo seděli doma.

Kvalitativní ukazatelé – Rozvoj osobnosti dětí,  podpora jejich silných stránek v oblasti kreativní nebo pohybové, podpora socializačních aktivit, propojování žáků, podpora pozitivního klimatu školy

  • Rubriky
  • Archivy