ZŠ Lidická získala titul Škola udržitelného rozvoje

Naší škole byl propůjčen na období let 2023 -2025  titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně.  Jedná se o nejvyšší titul, který můžeme v rámci zapojených škol do  klubu ekologické výchovy získat a potěšující je, že se v našem případě jedná o opakované obhájení tohoto ocenění.  Tituly jsou školám propůjčovány na základě jejich pestré činnosti   nejen v oblasti ekologické výchovy, ale také ekonomické a sociální.

Titul převzala v prostorách MŠMT Mgr. Jana Libovická, která je koordinátorkou environmentální výchovy na naší škole.

  • Rubriky
  • Archivy