Význam moderních ZOO v EVVO

V rámci projektu Duhová škola v NPO jsme ve 4.-6.ročníku realizovali počátkem dubna zážitkové aktivity zaměřené na oblast ekologické výchovy.  Pan Kynšt, který působí jako ekolog v Ekocentru Zoopark Chomutov se s dětmi zaměřil na význam moderních ZOO v současné době v souvislosti s environmentální výchovou.

Těšíme se, že na přednášky budou navazovat programy přímo v Zooparku Chomutov, ale musíme počkat na lepší počasí.

 

  • Rubriky
  • Archivy