Den Země 2023 na Lidické

V pátek 28.dubna zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO  Mgr. Jana Libovická se žáky 9.A  a 9.B Den Země, který se sice oficiálně slaví 22.4., ale již od minulého týdne probíhají
na naší škole k této události různé aktivity.
Pro  děti  1.stupně byla   připravena stanoviště s  úkoly, kvízy, doplňovačkami  a jinými zajímavostmi, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany.  Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své znalosti.

Počasí nám opět přálo (pršet začalo až po skončení) a vše se více než zdařilo.
Všem se akce moc líbila a obohatila je o nové poznatky.

Děkujeme tímto Mgr. Janě Libovické a všem zapojeným žákům 9.ročníku za skvěle připravenou akci.

  • Rubriky
  • Archivy