Školní akademie ZŠ Lidická

V elektronické žákovské knížce byl zveřejněn odkaz na kterém je možné video z akademie již  vidět.

Hezké letní dny všem. 😊😊😊😊

 

 

 

Ve středu 21.6. proběhla v Městském divadle v Bílině Akademie žáků ZŠ Lidická, kterou škola odstartovala oslavy 100.výročí svého založení. V dopoledních hodinách za účasti představitelů města proběhlo první představení a v odpoledních hodinách pak druhé představení pro rodiče.

Vzhledem k velkému počtu vystupujících žáků prakticky ze všech tříd a snaze vyhovět prosbě rodičů, aby představení mohli vidět  všichni, byla odpolední část rozdělena krátkou přestávkou na vystoupení 1. a 2.stupně,  během níž se rodiče  prostřídali. Moc všem děkujeme za pochopení.  Zejména v 1.části od 15.00 bylo hlediště zaplněné a vzhledem k vysokým venkovním teplotám a chybějící klimatizaci v divadle, jsme byli  rádi, že jsme to zvládli.
Všechna vystoupení byla  nápaditá a krásná a všechna se moc povedla. Zvláště v dopoledním vystoupení , kdy byla atmosféra umocněna přítomností spolužáků, byla všechna  čísla programu naprosto  excelentní a jsme moc rádi, že  dopolední  akademii  natáčel p.Schneider,    a  tak  jej budou moci všichni   brzy shlédnout.

Líbilo se nám  úplně všechno,  a proto  nelze vytahovat jednotlivá představení.

Všichni žáci zaslouží velká poděkování za to, co předvedli a jejich učitelé za práci, kterou dětem při přípravě vystoupení věnovali.

Závěr akademie vždy patří odcházejícím devátým ročníkům a nejinak tomu bylo i letos. Je smutné i krásné zároveň zjistit, jak rychle uplyne školní docházka a z dětiček prvních tříd jsou náhle  dospělí deváťáci odcházející na střední školy. Přejeme jim všem mnoho úspěchů v dalším studiu a splnění všeho,  po čem touží.

Vám všem děkujeme za milou atmosféru v divadle a naši soustavnou podporu. Moc si toho vážíme.

Budeme se na vás všechny těšit v rámci zářijových oslav našeho výročí.  😊😊😊😊

Hezké  letní dny.

Fotogalerie akademie

 

  • Rubriky
  • Archivy