Den ochrany člověka za mimořádných situací na Lidické

Kdo projížděl v pátek 23.6. v době vyučování kolem naší budovy,  musel přemýšlet, co se u nás děje:  před školou vozidlo HZS Bílina se skupinou hasičů , na pozemku školy auto  Městské policie Bílina  a kdyby měl možnost si projít školu, zjistil by, že z  tělocvičny máme překážkovou dráhu   a  ze  tříd  stanoviště, kde kromě učitelů  byli i zdravotníci a  pracovnice  Státního zdravotního ústavu nebo  bývalí žáci školy v roli lektorů. Týmy žáků složené z 3.-9.ročníků (1. a 2.ročníky chodily po třídách)  procházely teoretickými i praktickými úkoly z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací.  Každá učebna se věnovala určité oblasti – signály CO, evakuační zavazadlo, obvazování ran, resuscitace a další.
Tato akce má u nás dlouholetou historii a  vždy se po všech stránkách, včetně počasí,  povedla. Je mezi žáky natolik zažitá, že si každý rok můžeme ověřit nejen jejich teoretické a praktické znalosti, ale také schopnost týmové spolupráce a odpovědnosti starších žáků (velitelů  týmů)  za své družstvo – mladší žáky. Starší žáci vlastně učí mladší žáky tomu, co se naučili v předchozích letech.

V posledních dvou letech jí organizujeme ve škole a v jejím nejbližším okolí a vůbec jí to neubralo na atraktivitě a hlavně přínosu pro všechny.  Organizace celé akce, kterou  měla na starosti paní učitelka Jana Libovická,   byla skvělá, a tak  všechny týmy  podle připraveného itineráře bez problémů prošly všemi stanovišti. Ve škole byl po celou dobu klid a nebylo poznat, že po škole kolují týmy žáků a v nich více než 300 žáků.

Chtěla bych tímto  všem  žákům i pedagogům poděkovat za příjemnou atmosféru a spolupráci. Tento den naplnil  beze zbytku své poslání a to nejen v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, ale zejména v oblasti osobnostní a sociální výchovy žáků.

Velké  naše poděkování  pak patří hasičům z HZS Bílina, panu Krejčímu z Městské Policie a všem jeho spolupracovnicím a  spolupracovníkům,  p.paní  Boháčové  ,  paní Škarydové ze SZÚ a p. Hlavatému, zdravotníkovu, který je také spolupracovníkem SZÚ,  také Jirkovi Lepšíkovi a Vašku Brožovi. Všichni  jste nás obohatili o nové zkušenosti a zážitky.😊😊😊😊

Těšíme se na příští  „Den ochrany“. 😊

Vyhodnocené nejlepší týmy: 1.místo č.12
2.místo č.10
3.místo č.8

 

 

  • Rubriky
  • Archivy