Předávání pamětních listů žákům 9.A,B

29.6.2023 proběhlo předávání pamětních listů k ukončení školní docházky žákům 9.A a 9.B ZŠ Bílina, Lidická. V letošním roce, zcela netradičně, v prostorech Informačního centra elektrárny Ledvice, které s tímto nápadem přišlo jednak v souvislosti s oslavami 100.výročí založení naší školy, a také  vzájemné spolupráce. Naše třídy v určitých cyklech informační centrum navštěvují a seznamují se s programy, které nabízí, prostředím elektrárny a díky vyhlídkové věži i krásami našeho okolí. Informační centrum je tak zdrojem poznání, zážitků i ukazatele směru, kam by se žáci mohli v budoucnu ve svém profesním životě vydat.

Pamětní listy žákům předala místostarostka města Bílina Ing. Marcela Dvořáková za přítomnosti vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Mgr. Evy Böhmové. Obě ve svých krátkých proslovech poděkovaly žákům za vzornou reprezentaci  školy, obce i  Ústeckého kraje v soutěžích, převážně v oblasti finanční gramotnosti, ale také připomněly nutnost vzdělání a projevily přání, aby se žáci po dokončení svých studií vrátili do našeho regionu a pracovali v něm. Jsme moc rádi, že se všichni dostali na střední školy na studijní a učební obory o které usilovali a věříme, že se nespokojí jen s maturitou, ale budou pokračovat vysokoškolským vzděláváním.

Velké naše poděkování patří   panu řediteli elektrárny Ledvice  Miroslavu Svobodovi a  pracovnicím informačního centra elektrárny Ledvice za  skvělý nápad předávat pamětní listy v  krásném prostředí informačního centra, za fotogalerii z počátku a průběhu studia našich žáků, která je opravdu dojala, za milé  dárky a bohatý raut. Bylo to pro nás všechny příjemné dopoledne a moc jsme si to užili.

Společnosti ĆEZ a.s. děkujeme za soustavnou  podporu regionu a zvláště škol  formou nadačních grantů, díky nímž i naše škola v letošním roce mohla některé učebny vybavit novou IT technikou.

Všem našim žákům děkujeme za krásné chvíle, které jsme s nimi v průběhu jejich  školní docházky prožili. Přejeme jim hezké prázdniny a úspěšné vykročení na střední školy.

informace o akci na stránkách ČEZ a fotogalerie

odkaz na článek v regionálním tisku

 

 

  • Rubriky
  • Archivy