Pohádkové odpoledne pro děti a rodiče 21.9.

Ve čtvrtek 21.9. se konalo v Pohádkovém lese první letošní setkání pro rodiče a děti s názvem Pohádkové odpoledne. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné seznámení a společná aktivita.

Při příchodu dostala každá rodina vytištěný kvíz a procházkou mezi postavičkami v lese, hledala správné odpovědi. Po otestování znalostí ze světa pohádek jsme si u ohniště opekli buřty.

Počasí nám přálo a i toto setkání proběhlo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.

Poděkování patří spolku Pohádkový les za poskytnuté zázemí.

Mé velké poděkování patří všem zapojeným vychovatelkám a asistentkám za přípravu akce.

  • Rubriky
  • Archivy