projekt : Pochopením k toleranci a respektu 2023

č.j.: 8342/2023-5

Projekt je realizován v období 1.9.2023- 31.12.2023 žáky 5.-9.ročníku z výzvy MŠMT: Výzva na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023, č.j.: MSMT – 32834/2022-2

dotace MŠMT: 88326 Kč

celkový rozpočet: 132 776 Kč

Projekt je zaměřen na seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2. světové války. Část projektu bude zajišťována vyučujícími  českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy a velká část projektu bude realizována ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, kde žáci absolvují interaktivní programy Golem, Badatel a Hanin kufřík, které jsou spojeny s prohlídkou  synagog. Součástí projektu bude také  návštěva Terezína – Malé pevnosti i muzea Židovského ghetta a Lidic. Žáci nebudou jen pasivními příjemci informací, ale v rámci projektu budou vedeni ke srovnání života Židů v minulosti a zejména v období holocaustu a  přejímaní prvků židovské kultury do evropských kulturních tradic.

 

  • Rubriky
  • Archivy