Povídání s myslivcem

K podzimním aktivitám v naší školní družině patří sběr kaštanů a žaludů. Pro ty si jezdí pan myslivec Pavel Edelmann z MS Bořeň Bílina, z.s. Na oplátku máme přislíbenou návštěvu v myslivně, na kterou se vždy moc těšíme. Letos, ale kvůli špatnému počasí, přijel pan Edelmann k nám do družiny, aby nám popovídal zajímavosti z lesa. Během besedy se děti seznámily s různými vábničkami, dalekohledem, brokovnicí a jinými pomůckami, které myslivec ke své práci potřebuje. Také měly možnost osahat si různé zvířecí kůže, vycpaniny, paroží a zvířecí kostry.

Velmi zajímavé bylo povídání o rorýsu obecném, které si připravil a krásně odprezentoval Eliáš Drenčko.

Na památku se každý vyfotil s vycpaninou zvířete nebo brokovnicí jako správný myslivec. Tyto rekvizity pro MS Bořeň Bílina z.s. byly zakoupeny s přispěním města Bíliny.

Na závěr s pozdravem „Lesu zdar“, jsme se rozloučili a už teď se těšíme na příští rok a na další zajímavé povídání.

Děkujeme panu Edelmannovi, Eliášovi a Nele za čas, který nám věnovali.

                                                                                              Jana Chodounská

                                                                                              vedoucí vychovatelka ZŠ Lidická

 

                                                                                                                                           

  • Rubriky
  • Archivy